Renovera papptak
Renovera Papptak

Vi på GK-tak lägger inte bara nya papptak, vi hjälper dig gärna med service, underhåll och renovering av gamla också. Att i den mån man kan återanvända redan existerande materiel bör man så göra, det är i alla fall den miljöpolicy som färgar vårt arbete.

Riktigt gamla tak

Förr tjärades papptaken en gång om året och det var framför allt i södra Sverige som dessa tak var vanliga. Idag har man förbjudit den tjära som användes till papptak för i tiden – för att den är farlig för hälsan. Papptaken idag har dock annorlunda kompostition, som inte behöver tjäras.

Hur underhåller man då ett gammalt papptak som är så gammalt som hundra år? Det går tyvärr inte, men man kan byta ut det gamla papptaket på ett sätt så att det behåller den gamla känslan.

Asfaltspapp

Egentligen är papptak idag inte över huvudtaget gjorda av just papp, utan är en komposition av asfalt och en rad andra material, som polyesterfilt/mineralfiberfilt, och en skyddsbeläggning av skiffer (som ger taket den mörka, gnistrande finishen). När man lägger ett nytt papptak idag gör man det i regel i flera lager och för att undvika läckage vid spikhålen så klistrar man alla skarvar.

Papptak som underlag

Idag är det mest mindre fritidshus och garage som får papptak som enda taklager, annars är det vanligt att papptak läggs under ett annat, lite exklusivare tak. Även underlagsversioner av papptak behöver underhållas, och även renoveras om skador uppstår, hör med oss på GK-Tak om du har behöver hjälp med renovering av papptak i Göteborg.